Neix el Premi Pere Calders d’assaig periodístic en homenatge a l’autor

Pere Calders 3

L’objectiu del premi és fer aflorar assaigs periodístics de qualitat.

L’Ajuntament de Llançà, la família Calders, l’editorial Comanegra, entre altres personalitats del món cultural impulsen el Premi Pere Calders d’Assaig Periodístic dotat amb 6.000€. La intenció principal del Premi és contribuir i generar unes bones condicions per als creadors i donar a les seves obres una bona difusió.

Segons l’alcalde de Llançà, Francesc Guisset, batejant el premi amb el nom de Pere Calders es vol destacar la seva faceta de periodista aconseguint així “que les noves generacions en tinguin coneixement”. L’autor –Premi Nacional de Periodisme– va cultivar aquest gènere durant més de 60 anys, apunta la seva neta, Diana Coromines.

El 1r Premi Pere Calders d’Assaig Periodístic es publicarà en el marc de la Setmana del Llibre en Català del 2021, i el guanyador es comunicarà públicament el 21 de juliol a Llançà. Joan Serra, bibliotecari de la Biblioteca Pere Calders, ha recordat que la relació de l’autor amb el poble de Llançà “va ser amor a primera vista”.

Finalment, el director de l’editorial Comanegra, Joan Sala, ha assegurat que “aquest premi és important pel nom que ostenta, per la dotació econòmica i perquè hi ha una editorial al darrere”, i ha afegit està convençut que esdevindrà “un premi de primera línia”.

Els participants tindran temps d’enviar les seves propostes fins al 31 de març del 2021, dies en els quals s’anunciaran els noms del jurat que se n’encarregarà d’escollir la millor obra.

A continuació, podeu consultar les condicions generals del premi:

Premi Pere Calders d’Assaig Periodístic

Condicions generals

1. S’hi podran presentar assajos breus del gènere periodístic escrits en llengua catalana de tema lliure, obert a qualsevol camp del pensament: literari, sociològic, científic, biogràfic, filosòfic, polític, etc.

2. Els originals presentats han de ser inèdits. No poden estar pendents del veredicte de cap altre concurs ni poden haver estat guardonats en altres certàmens literaris (ni totalment ni parcialment). L’autor ha de garantir l’originalitat i la propietat intel·lectual de l’obra presentada. La presentació d’una obra comporta, així mateix, que l’autor no té compromesos els drets d’edició.

3. Només s’admetrà una obra per autor.

4. La presentació de l’obra implica el compromís de l’autor de no retirar-la del concurs abans del veredicte.

5. El premi té una dotació de 6.000 € —que no serà comptabilitzada com a avançament de drets d’autor i sobre la qual es practicaran les retencions establertes per la normativa tributària vigent— i comportarà la publicació de l’obra guanyadora a l’editorial Comanegra, que formalitzarà amb l’autor el corresponent contracte d’edició i les liquidacions de drets d’autor (que seran del 10%). El premi de 6.000€ serà abonat per l’Ajuntament de Llançà.

6. Els participants eximeixen l’organització i l’editorial Comanegra de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o de qualsevol altra transgressió de la legislació vigent en què puguin incórrer les seves obres.

Presentació d’originals

7. Els originals han de tenir una extensió entre 200.000 i 300.000 caràcters. S’han de presentar en format PDF i Word (en tots dos formats) al correu electrònic ajuntament@llanca.cat. El nom dels arxius ha de ser el del títol de l’obra i el pseudònim (en cap cas hi pot constar el nom de l’autor).

  • En el missatge del correu electrònic hi ha de constar el nom del premi, el títol de l’obra i el pseudònim amb què es presenta.
  • I en un altre arxiu, adjunt amb el títol de l’obra i el pseudònim, amb la paraula PLICA si ha d’incloure el nom i els cognoms de l’autor, l’adreça postal i un telèfon de contacte; a més, caldrà adjuntar-hi el DNI escanejat a dues cares i un breu currículum.
  • Ni al nom dels arxius adjuntats ni a cap part de l’obra hi podrà constar la identitat de l’autor; a la primera pàgina de les obres hi ha de constar únicament el títol de l’obra i el pseudònim.

8. L’Ajuntament de Llançà rebrà els originals i en garantirà l’anonimat. Un cop s’hagi rebut l’original es confirmarà per correu electrònic a l’autor la recepció del seu treball. Si un participant no rep aquesta confirmació, cal que es posi en contacte telefònic amb l’organització (972380181) per comprovar si hi ha hagut algun problema de recepció.

9. La presentació dels originals pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i les obligacions que se’n deriven, entre d’altres la publicació de l’obra guanyadora a l’editorial Comanegra.

Termini d’admissió

10. El termini de presentació d’originals s’obrirà l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP i finalitzarà el dia 31 de març de 2021.

11. S’admetran totes les obres que arribin via electrònica abans de les 24 h del dia 31 de març de 2021.

Veredicte i atorgament

12. La composició del jurat es farà pública oportunament al web de l’Ajuntament de Llançà: www.llanca.cat amb antelació suficient abans de la finalització del termini de recepció dels originals.

13. El jurat es reserva el dret de considerar desert el premi en el cas que els treballs presentats no arribin a un nivell mínim de qualitat.

14. Les decisions del jurat són inapel·lables i els membres d’aquest jurat han de resoldre segons el seu criteri qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases.

15. La decisió dels membres del jurat es comunicarà durant el mes de maig al guanyador, que haurà de formalitzar el contracte amb l’editorial Comanegra abans del 30 de juny. El lliurament i comunicació pública del I Premi Pere Calders d’Assaig Periodístic es farà el dia 21 de juliol a Llançà; durant l’entrega el guanyador rebrà el premi juntament amb un guardó.

Terminis

Data límit d’enviament originals: 31 de març

Comunicació del veredicte al guanyador: 31 de maig

Comunicació pública del veredicte i entrega del premi: 21 de juliol

Vist: 897 vegades