Bases del 3r Premi Santa Eulàlia de novel·la de Barcelona

PARTICIPANTS I OBRES

Podrà participar en aquest concurs qualsevol autor/a viu, sigui de la nacionalitat que sigui, que presenti una obra inèdita escrita en llengua catalana. L’autor o autora garantirà l’autoria i l’originalitat de l’obra. Un requisit indispensable és que la novel·la no estigui presentada a cap altre premi pendent de resolució i que l’autor/a disposi de tots els drets d’explotació de l’obra en qualsevol format i modalitat.

Optaran al premi novel·les en llengua catalana, ambientades total o parcialment a Barcelona, que es considerin aportacions valuoses a la literatura sobre la ciutat.

Les obres es presentaran per correu electrònic a (santaeulalia@comanegra. com). Al text del correu s’hi haurà de fer constar el nom i cognoms de l’autor/ a, DNI o passaport, domicili, adreça de correu electrònic i telèfon de contacte. En cas d’obres que es presentin sota pseudònim, és imprescindible enviar per correu certificat a les oficines d’Editorial Comanegra (Carrer Consell de Cent, 159 local D, 08015 Barcelona) un sobre amb les dades personals i contacte del participant fent esment de l’original al qual pertanyen.

JURAT

El Premi serà atorgat per votació per un jurat format per Francesco Ardolino com a president, Llucia Ramis, Enric H. March, Alba Cayón i Jordi González. El sistema d’anàlisi, qualificació, selecció i votació de les obres presentades serà el que estableixin els membres del jurat. El premi podrà ser declarat desert.

TERMINIS

El termini de recepció d’originals s’obrirà el 3 de juny de 2024 i es tancarà el 18 de setembre de 2024.

El premi s’entregarà el dia 12 de febrer de 2025.

Editorial Comanegra i Àfora no es comprometen a mantenir correspondència amb els candidats al premi ni a facilitar-los informació sobre la classificació de les novel·les, així com tampoc a retornar manuscrits ni documents annexos que els puguin arribar.

PREMI

El Premi Santa Eulàlia de Novel·la de Barcelona està dotat amb vint-i-cinc mil (25.000) euros, en concepte d’avançament de drets d’autor en format llibre.

L’autor/a de l’obra guanyadora cedeix en exclusiva a Editorial Comanegra tots els drets de l’obra en tots els seus formats i llengües en forma de llibre. I cedeix a Àfora, en exclusiva, tots els drets d’adaptació i explotació de l’obra als formats teatrals i audiovisuals.

L’obra guanyadora serà publicada per l’Editorial Comanegra. L’autor/a signarà un contracte d’edició a tres parts per una durada de quinze (15) anys, segons el qual la dotació del premi compta com a avançament de drets d’autor per a l’obra en forma de llibre, que es fixaran en el 10% del preu de venda sense iva; en cas d’edicions de butxaca aquest percentatge serà del 6%, i en cas d’edicions digitals (ebook) serà del 25% calculat sobre l’import net rebut per l’editor de cada descàrrega. L’editorial es reserva en exclusiva els drets de traducció per a l’edició i les seves adaptacions en tots els idiomes, pels quals l’autor rebrà un 60% de les quantitats percebudes per l’editorial.

Editorial Comanegra i Àfora tindran, fins a 30 dies després de l’entrega del premi, el dret preferent d’obtenir la cessió en exclusiva per a l’explotació en qualsevol modalitat (editorial, teatral, audiovisual) de les obres que s’hi hagin presentat i no l’hagin guanyat.

La participació al premi suposa l’acceptació fefaent de les bases i les condicions establertes.

També pots descarregar-te i consultar les bases aquí