Bases del 2n Premi Santa Eulàlia de novel·la de Barcelona

PARTICIPANTS I OBRES

Podrà participar en aquest concurs qualsevol autor/a viu, sigui de la nacionalitat que sigui, que presenti una obra inèdita escrita en llengua catalana. L’autor o autora garantirà l’autoria i l’originalitat de l’obra. Un requisit indispensable és que la novel·la no estigui presentada a cap altre premi pendent de resolució i que l’autor/a disposi de tots els drets d’explotació de l’obra en qualsevol format i modalitat.

Optaran al premi novel·les en llengua catalana, ambientades total o parcialment a Barcelona, que es considerin aportacions valuoses a la literatura sobre la ciutat.

Les obres es presentaran per correu electrònic a (santaeulalia@comanegra. com). Al text del correu s’hi haurà de fer constar el nom i cognoms de l’autor/ a, DNI o passaport, domicili, adreça de correu electrònic i telèfon de contacte. En cas d’obres que es presentin sota pseudònim, és imprescindible enviar per correu certificat a les oficines d’Editorial Comanegra (Carrer Consell de Cent, 159 local D, 08015 Barcelona) un sobre amb les dades personals i contacte del participant fent esment de l’original al qual pertanyen.

JURAT

El Premi serà atorgat per votació per un jurat format per Francesco Ardolino com a president, Llucia Ramis, Enric H. March, Alba Cayón i Jordi González. El sistema d’anàlisi, qualificació, selecció i votació de les obres presentades serà el que estableixin els membres del jurat. El premi podrà ser declarat desert.

TERMINIS

El termini de recepció d’originals s’obrirà el 25 de maig de 2023 i es tancarà el 18 de setembre de 2023.

El premi s’entregarà el dia 12 de febrer de 2024.

Editorial Comanegra i Àfora no es comprometen a mantenir correspondència amb els candidats al premi ni a facilitar-los informació sobre la classificació de les novel·les, així com tampoc a retornar manuscrits ni documents annexos que els puguin arribar.

PREMI

El Premi Santa Eulàlia de Novel·la de Barcelona està dotat amb vint-i-cinc mil (25.000) euros, en concepte d’avançament de drets d’autor en format llibre.

L’autor/a de l’obra guanyadora cedeix en exclusiva a Editorial Comanegra tots els drets de l’obra en tots els seus formats i llengües en forma de llibre. I cedeix a Àfora, en exclusiva, tots els drets d’adaptació i explotació de l’obra als formats teatrals i audiovisuals.

L’obra guanyadora serà publicada per l’Editorial Comanegra. L’autor/a signarà un contracte d’edició a tres parts per una durada de quinze (15) anys, segons el qual la dotació del premi compta com a avançament de drets d’autor per a l’obra en forma de llibre, que es fixaran en el 10% del preu de venda sense iva; en cas d’edicions de butxaca aquest percentatge serà del 6%, i en cas d’edicions digitals (ebook) serà del 25% calculat sobre l’import net rebut per l’editor de cada descàrrega. L’editorial es reserva en exclusiva els drets de traducció per a l’edició i les seves adaptacions en tots els idiomes, pels quals l’autor rebrà un 60% de les quantitats percebudes per l’editorial.

Editorial Comanegra i Àfora tindran, fins a 30 dies després de l’entrega del premi, el dret preferent d’obtenir la cessió en exclusiva per a l’explotació en qualsevol modalitat (editorial, teatral, audiovisual) de les obres que s’hi hagin presentat i no l’hagin guanyat.

La participació al premi suposa l’acceptació fefaent de les bases i les condicions establertes.

També pots descarregar-te i consultar les bases aquí